eSzocMet

Bullying szociometria

Bullying szociometria

A bullying kérdések az általános szociometriai kérdéseken kívül lehetőséget biztosíthatnak arra, hogy az osztály aktuális állapotáról még pontosabb képet adjanak a bántalmazás feltérképezésén keresztül. A bullying jelensége gyakran az osztályban tanító tanárok előtt is rejtve marad, így az osztálytársak véleménye fontos kiindulópont lehet a folyamat megfékezésében/detektálásában.
A bullying kérdések az iskolai bántalmazás három fő szereplőjére kérdeznek rá direkt módon, az áldozat, a bully és a védelmezői szerepekre, ezekben a kérdésekben minden más szociometriai kérdéstől eltérő módon a gyerekek önmagukat is megjelölhetik. A kérdéseket egy szokásos szociometriai felvétel mellett érdemes alkalmazni, beimportálva mindhárom kérdést a kérdéssor mellé a "bullying kérdések importálása" gomb megnyomásával a kérdések szerkesztésénél.
Fontos, hogy a riport helyes eredményéhez mindhárom kérdésnek szerepelnie kell a kérdőívben.
A riportban a bullying kérdések alkalmazása esetén egy új diagram jön létre az összes szavazat alapján, amelyet a másik diagramhoz hasonlóan lehet értelmezni, valamint a program a szociogramot is máshogyan fogja meghatározni, az ábrán színekkel jelölve, hogy az adott gyerek kapott-e szerepet egy-egy kérdésben és *á/*b/*v jelzésekkel kiegészítve a monogramokat, ami azt mutatja, hogy az adott válaszoló megjelölte magát egy bullying kérdésben. Elképzelhető, hogy egy gyerek több kategóriában is kap szerepet (leggyakrabban bully-áldozat), a program minden lehetséges kombinációhoz rendel színkódot.
Fontos megjegyezni, hogy a bullying kérdések kategorizálnak, vagyis egyes gyereknek a program szerepet fog adni bizonyos matematikai számítások eredményeként, aszerint, hogy az osztály átlagához képest mennyi szavazatot kaptak. 
Ezeket az eredményeket mindig körültekintően, az osztály kontextusában, a szociometriai elmélet ismeretében és a konkrét szavazatszám figyelembevételével kell értelmezni, az értelmezés és az intervenciós stratégia kialakítása iskolapszichológusi kompetenciát igényel.

A bullying kérdések:

Áldozat: Kik azok az osztályban, akiket mások szóban vagy testileg bántalmaznak, esetleg kiközösítenek, és nem tudják megvédeni magukat?

Bully: Kik azok az osztályban, akik részt vesznek mások bántalmazásában, kiközösítésében?

Védő: Kik azok az osztályban, akik helytelenítik a bántalmazást, és megpróbálják elérni, hogy a többiek is hagyják abba?