eSzocMet

Csoportosító szociometira – gyakorlati útmutató

Csoportosító szociometira – gyakorlati útmutató

Ez a rész a csoportosító-szociometria technikai elemeivel foglalkozik, az alkalmazás előtt érdemes elolvasni az elméleti összefoglalót itt.


A csoportosító-szociometria két fontos kérdést használ; „kit kedvelsz a legjobban az osztályból?”, illetve „kit kedvelsz a legkevésbé az osztályból?”. A módszer használata során mindenképpen mindkét kérdésre szükség van és a válasszám háromban való limitálása még akkor sem ajánlott, ha az egyéb kérdésekben a tesztvezető megtartaná ezt a korlátot, tehát itt mindenképpen szükség van a maximum tíz válaszra.
A kérdéseket a „csoportosító-szociometria importálása” gomb megnyomásával lehet beilleszteni a kérdőívbe a szerkesztés menüben. A két kérdést a Mérei-féle szociometriai kérdésekkel együtt kell alkalmazni, így a szokásos információkon kívül a csoportosító-szociometriai adatok is bekerülnek a riportba.

A kérdések kiértékelésnél a program a fenti kérdésekben kapott választások alapján egy újfajta szociogramot is létrehoz, amely a gyerekek elfogadottságát, illetve a csoportra gyakorolt hatóerejét mutatja meg az X és az Y tengelyen, valamint a gyerekeket a kategóriájuk alapján különböző színekkel, a nemük alapján pedig  formával (háromszög - fiú, kör - lány) is jelöli.
A grafikon sztenderdizált értékeket mutat, vagyis a nulla az átlagos szavazatmennyiséget mutatja, a szórás pedig egy, vagyis a negatív számok az átlag alatti, a pozitív számok az átlag feletti szavazatot, az 1 fölötti és a -1 alatti értékek az átlagtól való számottevő eltérést, a 2 fölötti és a -2 alatti értékek pedig már nagyon jelentős differenciát jelentenek. Ha az egyes diákok egymáshoz nagyon hasonló mennyiségű szavazatot kapnak, akkor az ábrán a program kissé eltolja a személyeket, hogy az jobban leolvasható legyen, a tényleges, számszerű értékek a táblázatból visszakereshetők.
A szociogram értelmezésénél fontos szempont, hogy a tengelyektől való távolság alapján a kategórián belül is nagy különbségek lehetnek. Mindezek mellett a szakirodalom a kategorizálás mentén jelentős különbségeket mutatott ki a más pszichés változókkal való kapcsolatban, különösen a nagy mértékben elutasított vagy elhanyagolt gyerekekre szükséges figyelmet fordítani.
Az adatok visszajelzése az osztály vagy az egyes gyerekek felé semmilyen formában nem ajánlott.