GDPR hozzájáruló nyilatkozat szülőknek

GDPR hozzájáruló nyilatkozat szülőknek

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

személyes adatok kezeléséhez az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Alulírott ___________________________ a fenti jogszabály alapján önkéntesen, befolyásmentesen és határozottan hozzájárulok ahhoz, hogy a ____________________ (a továbbiakban: Adatkezelő) személyes adataimat a jelen nyilatkozatban foglaltak szerint kezelje.

Tudomásul veszem, hogy az Adatkezelő adatkezelésének jogalapja jelen nyilatkozatban foglalt hozzájárulásom. Hozzájárulásom önkéntes, azt bármikor visszavonhatom, azonban hozzájárulásom visszavonása csak annak közlését követően köti az Adatkezelőt, az addigi adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Személyes adataim kezeléséhez az alábbi körben járulok hozzá: ______________________________________________________________________

Tudomásul veszem továbbá, hogy a megadott adatokat az Adatkezelő tudományos kutatás céljából az eSzocMet felületre felölti, ahol az oldal üzemeltetői, mint adatfeldolgozók arról anonimizált másolatot készítenek. Ez azt jelenti, hogy minden, a névsorba korábban feltöltött név helyére egy automatikus index kerül (nemtől függően F1, F2, és L1, L2), így a válaszok az eSzocMet üzemeltetői számára nem lesznek visszakövethetőek, és a számított mutatók/szociogram is érintetlen marad.

 

Megértettem és tudomásul veszem, hogy az anonimizált adatok velem való kapcsolata nem állítható helyre, az eSzocMet üzemeltetői nem tudják megállapítani, az anonimizált indexekből melyik kód vonatkozik rám. Ez az intézkedés garantálja személyes adataim biztonságát, ugyanakkor azt is jelenti, hogy az önmagában vett anonimizált kód személyes adatomnak nem tekinthető, arra nem terjednek ki személyes adatok védelmével kapcsolatos jogaim.

 

Megértettem és tudomásul veszem, hogy az Adatkezelő az általa manuálisan felvett tesztek birtokában továbbra is képes a saját maga által kezelt az adatsorok azonosítására, így személyes adataim kezelésével kapcsolatos igényeimmel az anonimázálást követően is fordulhatok hozzá.

 

Megértettem és tudomásul veszem, hogy mindkét adatsor tárolására a Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság biztosít tárhelyet, a GDPR rendelkezéseinek megfelelően biztosítva személyes adataim védelmét.

 

Tudomásul veszem, hogy az Adatkezelő az adatokat szociometriai felmérés céljából kezeli, ezen belül a felmérés célja: _______________________________________________________________________

 

Tudomásul veszem, hogy az eSzocMet felületre feltöltött tesztek demográfiai jellegű adatait (iskola típusa, korosztály) és a sikeresen kiértékelt szociometriai tesztek riportjait (mutatószámok és szociogram) az eSzocMet szoftver azok anonimizálását követően automatikusan gyűjti. Az így kapott adatokat, miután azok velem való kapcsolata nem helyreállítható, az eSzocMet üzemeltetői kizárólag tudományos kutatás céljára használhatják fel.

 

Kijelentem, hogy 18. életévemet betöltöttem.

 

Tudomásul veszem továbbá, hogy az Adatkezelőtől, illetve az eSzocMet felület üzemeltetőitől, mint adatfeldolgozóktól kérhetek a jelenleginél bővebb tájékoztatást az adatkezelésről, kérhetek hozzáférést a kezelt adatokhoz, kérhetem a kezelt adatok helyesbítését, kérhetem a kezelt adatok törlését, kérhetem az adatkezelés korlátozását, kérhetem a kezelt adatok hordozható formában történő kiadását, ezen felül az adatkezeléssel összefüggésben panaszt nyújthatok be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósághoz, illetve bírósághoz is fordulhatok.

Aláírásommal igazolom, hogy az Adatkezelő minden felmerült kérdésemre választ adott, illetve tájékoztatott arról, hogy az eSzocMet működésével kapcsolatban bővebb tájékoztatást az ______________________ honlapon találok.

Jelen nyilatkozatot a fenti tájékoztató elolvasása és megismerése után, önként és befolyásmentesen írom alá. A nyilatkozat két számozott oldalból áll, és két példányban készült, amelyből egy példány átvételét aláírásommal elismerem.

 

Kelt: _________________________

 

______________________________________________

                        Név: __________________________________________

                        Lakcím: ________________________________________