Gyakran felmerülő kérdések

Gyakran felmerülő kérdések

Mi a szociometria?

A szocometria közösségek kapcsolatai hálózatát és más jellemzőit felmérni hivatott pszichológiai módszer, ami Magyarországon elsősorban Mérei Ferenc nevéhez kötődik.

Mi az eSzocMet?

A szociometriai felmérések használata az országban meglehetősen elterjedt, és az eSzocMet program elsősorban arra készült, hogy felváltsa az elemzése szempojtából igencsak időigényes papír-ceruza alapú tesztelést az iskolákban és segítsen a pedagógusoknak és az iskolapszichológusoknak abban, hogy amennyiben szeretnének ilyen felvételt lebonyolítani, azt ne gátolja meg az a munkamennyiség amit a hagyományos kiértékelés a szakemberekre hárít.

Milyen kérdésekre kell majd válaszolnia a gyerekeknek?

A szociometriai vizsgálatban a kérdések alapvetően a kapcsolatokra és az osztály fontos szereplőire kérdeznek rá (pl.: Ki a legjobb barátod az osztályban? Ki a legjobb szervező az osztályban?).
Az eSzocMetben több ajánlott beépített kérdéssor is található, de a felhasználók saját kérdéseket is megadhatnak illetve a kérdéssorokból szabadon válogathatnak.

Az eSzocMet fejlesztői milyen felelősségel bírnak a tesztelésnél?

Mivel a program szabad hozzáférésű és ingyenes, nem tudunk felelősséget vállalni azért, hogy helyesen fogják-e a kapott adatokat felhasználni, mint ahogy nem tudnánk akkor sem, ha papír-ceruza alapon vennék fel a tesztet. Az, hogy egy adott szakember felveheti-e egy adott oszlályban a kérdőívet, a tanáron, az iskolapszichológuson, a diákokon és a szülőkön egyaránt múlik, az eSzocMet csak egy eszközt biztosít ehhez.

Kik a kutatók/fejlesztők akik felhasználhatnak adatokat?

A fejlesztő Basa Bence informatikus, viselkedéselemző és Hoffmann Tamás pszichológus. A program létrejöttében több doktori fokozattal és hatalmas szociometriai tapasztalattal rendelkező szakember is a segítségünkre volt. A kutatásunk célja új szociometriai mérőszámok bevezetése és a magyar szociometriai gyakorlat fejelsztése. 

Pontosan milyen adatokat használnak majd fel a kutatók?

Az általunk felhasznált adatok a kutatás céljának megfelelően alapvetően aggregált formájúak, vagy demográfiai jellegűek, vagyis nem tartalmaznak semmilyen olyan személyes információt aminek a kikerülése miatt aggódnia kellene a kitöltőknek vagy a szülőknek.
A fentiek alatt olyan mérőszámokra érdemes gondolni, amelyek azt adják meg százalékos formában, hogy hány gyereknek van kapcsola egy adott osztályban, vagy hány olyan ember van akire az osztálylétszám egy adott százaléknál többen szavaznak.
A program ezekről külön kimutatást készít, így a fejlesztők a konkrét válaszokat nem elemzik, de a teszteknél megadott adatok, valamint a belső titkosítási megoldások ezt nem is teszik lehetővé. Az elkért adatokból még a települések sem azonosíthatóak be, nem is beszélve az iskolákról, az osztályokról vagy a diákokról.

Pl: Ha a  felvétel egy szlékesfehérvári 10. osztályban készül, akkor az elemzéshez felhasznált adat ehhez lesz hasonló:
Egy megyeszékhely szakiskolájának 10. osztályában a tanulók 87,5%ának van kölcsönös kapcsolata és 13%-uk rendelkezik valamilyen szereppel. A kutatásban az elemzés végén már csak ezeknek az átlaga fog szerepelni, pl a magyarországi vidéki nagyvárosi iskolák 10. osztályaiban az egy főre jutó kapcsolatok száma átlagosan 1,34.

Hogyan tárolódnak az adatok a rendszerben a kitöltés után?

Az eSzocMetben tárolt adatok teljesen anonimak, az adatkezelés megfelel a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, köztük a GDPR-nak is. A személyes adatokat egy titkos kulcs védi, amit a program semmilyen formában nem tárol. Ennek beütésével a teszt levezetője láthatja az adatokat, de a mi, a fejlesztők, a titkos kulcs nélkül csak a teszt demográfiai adatait és a gyerekek kódra cserélt neveit látjuk (pl:L165,F82), így mi nem tudjuk beazonosítani a gyerekeket. Mivel a titkos kulcs nem tárolódik a rendszerben, így az a személyes adatokat még a felhasználói fiók esetleges feltörése esetén is védi, azt illetéktelen behatolók az eSzocMet rendszeréből semmilyen módszerrel nem tudják megszerezni. 

Mibe egyezik bele a szülő amikor úgy dönt, hogy a gyermeke részt vehet a felmérésben?

A szülők a beleegyezésüket elsősorban a felvétel lebonyolítójának (a tanárnak/iskolapszichológusnak) adják, aki rá fog látni az összes adatra. Az eSzocMet az ő eszköze lesz a felvétel levezetésében. Ahhoz, hogy a levezető értelmezni tudja az adatokat a szociometriai vizsgálat lényegéből adódóan elengedhetetlen, hogy a gyerekek a nevek megadásával válaszoljanak a kérdésekre.


Milyen adatokat fog látni a teszt levezetője?

A levezető a programban látni fogja, hogy kire hányan szavazatak illetve, azt is, hogy ki kit jelölt a barátságokkal kapcsolatos kérdésekben és  kik között vannak kölcsönös kapcsolatok (ezt olyan diákok között feltételezzük, akik kölcsönösen választották egymást valamelyik szimpátiával kapcsolatos kérdésben), valamint a szoicometriai mutatószámokat, amelyeket a program automatikusan kiszámol.

A gyerekek kapnak visszajelzést a tesztet követően?

A gyerekek az eredményekről nem, vagy csak általánosságban (jó osztálylégkör/kicsit klikkesedő csapatok) kapnak visszajelzést, a kapott adatokat a levezető használja fel az osztály közösségének felmérésére/fejlesztésére.