Szociometriai mutatók számítása

Szociometriai mutatók számítása

Táblázatok

 • A Kölcsönösségi táblázat azt mutatja meg, hogy ki kit választott a csoportban és hányszorosan.
 • A Kölcsönös kapcsolatok táblázata az egymást választó gyerekek kölcsönös kapcsolatait mutatja.
 • A Gyakorisági táblázat alatt azt láthatod, hogy melyik gyerek hány választást kapott az egyes kérdésekben
 • Az Összesítő táblázat megmutatja, hogy egy adott gyereknek hány kimenő és hány bejövő választása és hány kölcsönös kapcsolata van valamint hogy hány választást kapott az egyes kategóriákban.
 • A Grafikon a kategóriánként kapott választásokat mutatja be vizuálisan. Ha kevesebb mint négy kategóriára vagy kíváncsi, akkor kattints rá arra a mutatóra, amit nem szeretnél látni, és a program kiveszi a grafikonból a nem kívánt mutatót. Ezt többel is meg lehet csinálni, ha pl. csak egy kategória eredményeit szeretnéd egyszerre látni

Szociogram

A program elkészíti a szociogram vázát is. A vonalak vastagsága jelöli a kapcsolatok erősségét, a piros pontok lányokat, a kékek fiúkat jelölnek. A pontok az egérrel húzogathatóak be a kívánt helyre. Ha újra szeretnéd kezdeni, kattints az újrarajzolás gombra, ha el szeretnéd menteni a munkádat, kattints a rögzítés gombra (így amikor később visszatérsz a program nem rendezi vissza a pontokat az eredeti köralakba, hanem elmenti a rendezésedet), ha pedig le szeretnéd tölteni a munkádat, akkor kattints a letöltés gombra. 

FONTOS! A rögzítés gomb átmenetileg nem működik, ha el szeretnéd menteni a munkád, rajzold fel a szociogramot, majd a Letöltés gombra kattintva mentsd el a számítógépedre.

Számított mutatók

 • Kölcsönösségi index
  Kapcsolattal rendelkező résztvevő száma / Összes résztvevő
  A kitöltők ennyi százalékának van kölcsönös kapcsolata
 • Sűrűségi index
  Kölcsönös kapcsolatok száma / résztvevők száma
  A kölcsönös kapcsolatok és a kitöltők számának hányadosa – azt mutatja meg, hogy hány kapcsolat jut egy kitöltőre átlagosan
 • Kohéziós index
  Kölcsönös kapcsolatok száma / ( részvevők száma * ( résztvevők száma - 1 ) ) / 2
  Azt mutatja meg, hogy a lehetséges kapcsolatok hány százaléka valósult meg a társas közegben
 • Viszonzott kapcsolatok mutatója
  Kölcsönös kapcsolatok száma / Deklarált kapcsolatok száma
  Azt mutatja meg, hogy a kitöltők választásainak hány százaléka volt kölcsönös
 • Csoportlégkör mutató
  A szimpátiaválasztások szóródása : a funkcióválasztások szóródása
 • Jelentőségindex
  Első és másodrendű jelentős részvetők száma / résztvevők száma
 • Szerepindex
  Szereppel rendelkező részvevők száma / résztvevők száma (funkció, népszerűség és képesség külön is szerepel)

Kategorizáció
A program a bullying, a csoportosító-szociometriai és a jelentőség kérdéseknél a csoport egyes tagjait kategóriákba sorolja bizonyos matematikai számítások alapján. Mivel ezekhez a kategóriákhoz egyelőre nem áll rendelkezésre sztenderd értéksor, ezért ezek a mutatók az osztályban adott szavazatok átlagától és eloszlásától is nagyban függenek. A csoportosítás értelmezésénél így fontos szempontot jelent, hogy ezek alapvetően az osztály átlagától való eltérést mutatják, emiatt az elemzés során a kategorizáció nem függetleníthető a csoporttól. Például egy olyan osztályban, ahol alapvetően nem jellemző a bullying és emiatt nagyon kevés választ adnak a gyerekek ezekre a kérdésekre, már nagyon kis választásszám is elég lehet ahhoz, hogy a program egyes válaszolókat az egyik kategória tagjaként jelöljön meg.

 • Bullying-szerepek
  Azok kerülnek valamilyen bullyinggal kapcsolatos szerepbe, akik az adott kérdésben legalább egy szórással több szavazatot kapnak az osztály átlagánál.
 • Csoportosító-szociometriai kategóriák (Sztenderdizált értékekkel megadva)
  -Népszerű - 1-nél magasabb kedveltség érték mellett az átlagnál több pozitív és az átlagnál kevesebb negatív szavazat.
  -Ambivalens - 1-nél magasabb hatóerő mellett az átlagnál több pozitív és negatív szavazat.
  -Visszautasított - -1-nél alacsonyabb kedveltség mellett az átlagnál több negatív és az átlagnál kevesebb pozitív szavazat.
  -Elhanyagolt -  -1-nél alacsonyabb hatóerő mellett az átlagnál kevesebb pozitív és negatív szavazat
  -Átlagos - -0,5 és 0,5 közötti kedveltség érték
  -Átmeneti - Azok a válaszolók, akik a fenti kategóriákba nem kerültek be, többségében 0,5 és 1, valamint -0,5 és -1 közötti értékekekkel rendelkeznek
 • Jelentőség
  -Elsőrendű jelentőség - A képesség, népszerűség, funkció és szimpátia választások összesített szóródás értékének kétszeresével, vagy annál több szavazatot kapott résztvevő.
  -Másodrendű jelentőség - A képesség, népszerűség, funkció és szimpátia választások összesített szóródás értékének másfélszeresénél több, de kétszeresénél kevesebb szavazatot kapott résztvevő.

Választási koincidenciák
Minden kérdéspár esetén megmutatja, hogy hány azonos választ adtak a kitöltők a két kérdésben. A számítás módja: Egyforma válaszok száma/összes választás száma. 
(Az összes választások számát a kérdéspár közül abból a kérdésből számolja a program, amelyikben kevesebb választás volt.)

Átlagövezetek

Az alábbi értékek az eSzocMet adatain végzett 2021-es kutatásban bemért sztenderdek, a hozzájuk tartozó rövid használati utasítás ide kattintva érhető el; Útmutató a sztenderdekhez, a kutatásból készült teljes cikket pedig itt lehet elolvasni: http://ap.elte.hu/archivum/2022-01-lapszam/.

eSzocMet szociometria sztenderdek 2021

A mutatók értelmezéséhez és az osztály átllagának elhelyezéséhez az alábbi, Gebauer Ferenc (2008) kutatásából származó táblázatot is lehet használni. A mutatókkal kapcsolatos részletes leírást Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózatai című munkájában lehet megtalálni.

Szociometria sztenderdek